அஸ்மி மோட்டோர்ஸ் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தற்பொழுது மிகக்குறைந்த விலையில் அனைத்து மோட்டார் வண்டிகளுக்குமான பெற்றோல்ராங் மொத்தமாகவும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் Pulsar 19200/= Discovery 17200/= Splender 18800/= Passion pro 17000/= Ct100 16000/= Platna 16500/= Cd dawn 15500/= Cd delux 18200/= தொலைபேசி இல🔥0771157448 ் அஸ்மி மோட்டோர்ஸ் கனகபுரம் வீதி கிளிநொச்சி

அஸ்மி மோட்டோர்ஸ் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தற்பொழுது மிகக்குறைந்த விலையில் அனைத்து மோட்டார் வண்டிகளுக்குமான பெற்றோல்ராங் மொத்தமாகவும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் Pulsar 19200/= Discovery 17200/= Splender 18800/= Passion pro 17000/= Ct100 16000/= Platna 16500/= Cd dawn 15500/= Cd delux 18200/= தொலைபேசி இல🔥0771157448 ் அஸ்மி மோட்டோர்ஸ் கனகபுரம் வீதி கிளிநொச்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *